Jazyková škola Poprad

My art academy My art academy My art academy My art academy

Vitajte u nás

    Staňte sa majstrom slova v anglickom jazyku a zlepšujte sa viac ako kedykoľvek pred tým. Poďte sa učiť príbehom, rozprávkou, piesňou, tancom alebo kresbou. Staňte sa lepším a poďte sa s nami zabávať , tvorivo a originálne.
    Sme jazyková škola, záujmový krúžok a divadelné združenie priateľov angličtiny a španielčiny s názvom ART ACADEMY. Hlavným zameraním ART ACADEMY je podpora jazykového vzdelávania formou dramatizácie prirodzených dialógov v cudzej reči. Prednosťou ART ACADEMY je unikátna vyučovacia metóda prostredníctvom divadla. V situačných scénkach a dramatických útvaroch sa naši žiaci stanú angličanmi, alebo španielmi a to priamo na doskách, ktoré znamenajú svet. Každodenné komunikačné témy a situácie zvládnu hrou, veselo a s veľkým dôrazom na individualitu každého žiaka. V závislosti od schopností žiakov každej skupiny máme k dispozícii veľké množstvo pútavých lekcií v cudzích jazykoch.
    ART ACADEMY vyučuje cudzie jazyky príbehom, rozprávkou,
piesňou, tancom, kresbou, zážitkom. Dôležité je, aby naši žiaci
počas kurzu prežívali pozitívne emócie a nadšenie. Lebo
najľahšie sa učíme to, čo nás teší a najviac sa učíme od toho,
koho máme radi. V ART ACADEMY sa učíme srdcom. :-)

Novinky

Pripravujeme